Základní body činnosti Stínového ŘSD - BOD 7

7. Přednášet a propagovat moderní metody projektování, kontroly, diagnostiky

  • Zavedení BIM jako nástroje kvalitního projektování a kontroly
  • Scanování povrchu vozovek a nová metoda projektování oprav
  • Přednášková činnost
  • Vydávání odborných publikací