Základní body činnosti Stínového ŘSD - bod 3

3. Prosadit efektivní metody řízení a kontroly stavebních zakázek

  • Zavedení elektronického systému kontroly staveb E-man
  • Elektronické archivování dokumentů ve výstavbě a po skončení stavby, včetně stavebních deníků a dokumentů kvality