Základní body činnosti Stínového ŘSD - BOD 2

2. Zajišťovat kvalifikovanou kontrolu činnosti ŘSD na konkrétních případech

  • D47-kontrola soudních sporů, včetně pomoci vyšetřovací komisi PČR
  • D47- kontrola realizace stavební zakázky na opravy vad dálnice, neodstraněné v rámci záruční doby
  • D8- stavba 805 oprava sesuvu a jeho financování
  • D1-0137 kontrola výstavby dálnice
  • Lochkovský most- kontrola stavu reklamace vad z výstavby
  • Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí- Rekonstrukce stávajícího dvoupruhu a čtyřpruhu; 0307 A Tábor – Soběslav; 0307 B Most přes rybník Koberný; 0307 C Most přes Černovický potok; 0308 A Soběslav – Veselí nad Lužnicí; 0308 B Most přes Lužnici.