Základní body činnosti Stínového ŘSD - BOD 1

1. Posílit a zavést činnost kvalifikovaného státního investora a správce

  • Prosazení jednotlivých bodů Desatera ve spolupráci s Dopravní federací a Oživením, Zeleným kruhem
  • Připomínkování nového návrhu Stavebního zákona, zjednodušení pravidel pro vydávání stavebního povolení, prosazení většího důrazu na posudky EIA, posílení účasti občanů na veřejných stavbách
  • Prosazení vydání nové Směrnice pro dokumentaci staveb a BIM
  • C4 - revize předpisu pro zadávání a kontrolu geologických průzkumů
  • Scanování povrchů vozovek, zavedení metodiky nového systému kontroly vozovek
  • Zavedení metodiky správy mostů a plánování oprav
  • Vydání a zavedení publikace Typizace mostů
  • Vydání publikace Katalog lomů pro dopravní stavby
  • Zavedení vypracování EIA (studie vlivu na životní prostředí) jako podmínky kvalitních projektů dopravní infrastruktury