Nová pravidla veřejné soutěže jsou taková, že korupce má zelenou

05.05.2016
Měli jsme zásadní připomínky k návrhu úpravy zákona již od samého začátku. Připravujeme podrobný soupis rizik při aplikaci tohoto zákona.

Zejména vícepráce, které jsme se snažili omezovat, jsou nyní povoleny v nebývalé míře. Současně další související kauzou jsou Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky staveb pozemních komunikací, které rozporujeme. Přineseme vám podrobný rozbor jednotlivých článků a rozsah problémů, které vznikají.

Sněmovnou prošla nová pravidla pro veřejné soutěže. Více informací se dozvíte na portále aktualne.cz zde.