Daňoví poplatníci si platí úředníky na to, aby se nic nedozvěděli.

07.06.2016
Jak jsme dopadli se žádostí na informace ohledně studií EIA. Zbývá otázka, k čemu máme zákon o svobodném přístupu k informacím? Na ..........úředníci si dělají, co chtějí.

Přečtěte si rozhodnutí Ministerstva životního prostředí k žádosti Stínového ŘSD ze dne 16.5.2016. Stínové ŘSD žádalo o poskytnutí těchto materiálů a informací:

  1. Dopis, kterým Evropská komise opakovaně vytkla České rebpublice nesprávnou a nedostatečnou transpozici Směrnice EIA, následně bylo zahájeno řízení o porušení Smlouvy o fungování EU.
  2. Veškerou korespondenci s Evropskou komisí (MŽP a EK, EK a MŽP) od 25.4. 2013 do 16.5.2016, která se týká problematiky podle bodu 1
  3. Veškeré zápisy z jednání nebo projednávání problematiky podle bodu 1 od 25. 4. 2013 do 16. 5. 2016.

Rozhodnutí najdete zde.