Tiskové prohlášení Stínového ŘSD k sesuvu na dálnici D8 stavba 805 - aktuálně k 4.6.2016

05.06.2016
Vzhledem k prohlášení bývalého generálního ředitele stavební firmy Skanska, nyní ministra dopravy, pana Ťoka uvádíme:
  1. škoda státu, vzniklá sesuvem zeminy na dálnici D8, stavba 805 v lokalitě lomu Dobkovičky, musí být viníkem uhrazena
  2. nesouhlasíme s politicko-obchodní  objednávkou, která je ve stanovisku bývalého generálního ředitele stavební firmy Skanska, nyní ministra dopravy, předmětem medializace
  3. podporujeme, aby nezávislé expertní organizace, avšak sídlící mimo území ČR (například nezkrorumpovatelné fírmy z Německa, Izraele atd.) provedly detailní analýzu celého problému
  4. žádáme Policii České republiky, aby zajistila podklady, emailové zprávy, analýzy a další doklady, které prokáží vše podstatné

 

Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D.
ředitelka Stínového ŘSD