Stínové ŘSD podává trestní oznámení v souvislosti se zaviněním sesuvu půdy na dálnici D8

03.06.2016
Stínové ŘSD dnes podává trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci zodpovědnosti za zavinění sesuvu zeminy, který v noci z 6. na 7. června 2013 zásadně poškodil rozestavěný úsek dálnice D8 u obce Dobkovičky. Současně s tím došlo ke stržení provozované železniční trati 097 Lovosice – Řetenice – Teplice v Čechách.

Podle odborných názorů a také s největší pravděpodobností podle výsledků nezávislé odborné studie (Analýza příčin vzniku sesuvu na dálnici D8 u Dobkoviček – ve smyslu usnesení vlády č. 640, ze dne 14. 8. 2013, a podle smlouvy z 10. 2. 2016) zadané ministerstvem dopravy nebyl sesuv způsoben přírodními jevy. Bylo prokázáno, že sesuv půdy byl předvídatelný a je zřejmé zavinění a zodpovědnost za sesuv ve třech následujících oblastech:

  • Nedostatečně provedený geologický průzkum s chybnými předpoklady a závěry včetně výpočtu vodního režimu v průběhu stavby.

  • Vadná projektová dokumentace nereagující na složitost prostupů sesuvným územím.

  • Vlastní způsob výstavby nereflektující možná rizika.

Ministerstvo dopravy uvalilo přísné embargo na výsledky analýzy, přestože ji má k dispozici, a to od termínu 6. 5. 2016, kdy měl být posudek řádně podle smlouvy doručen.

Ministerstvo současně v minulosti opakovaně tvrdilo, že sesuv půdy byl zaviněn přírodním jevem, a to přesto, že již před tím došlo v lokalitě k šesti drobným sesuvům v úseku rozestavěné dálnice: 56,2 – 58,6 a také v lokalitě Řehlovice.

Stínové ŘSD je přesvědčeno, že v pondělí 6. 6. 2016 uplyne tříletá promlčecí lhůta od vzniku sesuvu, do kdy je možné podat trestní oznámení na případného pachatele a úhradu škody. Stínové ŘSD vyzývá ministerstvo dopravy, aby jednoznačně sdělilo jak postupuje v této věci a zda postupuje v souladu se zájmy daňových poplatníků a trestní oznámení podá.

Zároveň Stínové ŘSD zaznamenalo v průběhu tohoto týdne horečnou aktivitu ŘSD a SŽDC ve svalení viny na další subjekt – kamenolom ve vlastnictví Kámen Zbraslav, a.s., a nevybíravým způsobem prostřednictvím najatých právníků uplatňuje u něj úhradu škody v celkové výši cca 1 mld. Kč.


Pro více informací se můžete obrátit na Manažerku Stínového ŘSD, Miloslavu Pošvářovou, tel.: 602 711 720.