Občane, zametáme!

10.10.2017
Včerejší otázky Václava Moravce mohly být pod názvem Zametáme v přímém přenosu.
Pobavilo mě to, zejména proto, že znám Usnesení Poslanecké sněmovny z 11.ledna 2017! ohledně D8 a vím, jak vypadalo zadání a jak bylo zadáno ministrem. Pan ministr se mýlí, když tvrdí, že se jednalo o kontrolu smlouvy na D8 a vypsání veřejné soutěže.
 
Dovolím si citovat z Usnesení PS: "II. žádá vládu o zajištění nezávislého forenzního auditu stavby 0805 dálnice D8, který bude zahrnovat zejména prověrku přípravy stavby, kvalitu projektu, výkon činnosti technického dozoru stavby a správce stavby, průběhu stavby a dějů týkajících se reálného zjištění na stavbě, právní audit uzavřených smluv včetně dodatků, dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek, plnění usnesení vlády České republiky investorem, analýzu víceprací (nákladů), které byly vynaloženy na sanace sesuvu opěrných zdí a všech nestabilit celého díla (včetně Prackovické estakády) a odhad rizik díla a vyčíslení nákladů na sanace díla v oblasti potenciálních sesuvů a monitoring celého území po dobu desítek let.
 
Vícepráce musí být doloženy včetně veškerých dokladů, podkladů (průzkum, geodetické zaměření, analýzy), projektové dokumentace a dokumentace a písemných protokolů o schválení víceprací Ředitelství silnic a dálnic České republiky, projektanta a TDI (technického dozoru investora), termín neprodleně," konec citace. Takže neprodleně znamená nikdy.