STÍNOVÉ ŘSD a “STAROSTOVÉ PRO OKRUH”: Kamiony ven z Prahy!

22.06.2016
Podporujeme posouzení „Regionální varianty“ výstavby okruhu jako lepšího a výhodnějšího řešení, akceptovatelného i ze strany EU

Stínové ŘSD - Miloslava POŠVÁŘOVÁ

Praha okruh potřebuje. Přestaňme válčit s Evropskou unií a posuďme konečně varianty. Ministerstvo dopravy má k dispozici hotovou studii na trasu vedenou Středočeským krajem (tzv. Regionální variantu). Proč ji tají a nenechá ji posoudit v procesu EIA a v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje? Po letech sporů o trasu tranzitního okruhu Prahy, byly v  roce 2014 na popud tehdejšího ministra dopravy zadány a vypracovány: vyhledávací studie a studie proveditelnosti pro tzv. Regionální variantu Silničního okruhu kolem Prahy, vedenou Středočeským krajem.

Patová situace se blížila rozuzlení. Stačilo trasy porovnat, zvolit tu lepší a věnovat se co nejrychlejší přípravě. Přísliby okruhu vně Prahy a ne skrz ni byly ostatně volebním tématem nejednoho uskupení. Hnutí ANO 2011 s tímto heslem úspěšně bodovalo nejen v parlamentních, ale i v pražských volbách. Volební sliby rychle odvál čas a s výměnou ministra dopravy šly hotové studie k ledu. Zato se zintenzivnila příprava sporné stavby 511 D1 – Běchovice, která i při letmém pohledu do mapy není okruhem, nýbrž přivaděčem tranzitu do města.

Její realizace by ulevila Spořilovu a Praze 11, ale těžký nákladní tranzit by byl navždy zakonzervován na sídlišti Černý Most a dále v Běchovicích, v Dolních i Horních Počernicích a byl by zaveden dále do řady severních městských částí a přilehlých obcí.

Trasa vedená okolo Prahy, v  dostatečném odstupu od obytných sídel, by pomohla všem, neboť by chránila hlavní město před tranzitem a zároveň zajistila kamionům plynulý objezd Prahy, bez nebezpečného mísení s vnitroměstskou dopravou a MHD. 

Urputná příprava stavby 511, provázená mnoha námitkami občanů i městských částí se zastavila až na nekompromisním názoru Evropské komise. Ta neakceptuje posouzení EIA dle zákona, který již patnáct let neplatí a žádá nové posouzení EIA všech nedostavěných částí okruhu. Evropská komise odmítá posvětit a platit stavby, jež odporují unijnímu právu. Má na to nárok, trpělivě čekala řadu let, než Česká republika dala svůj zákon o EIA do souladu s  evropským, aby hned nato začala žádat o výjimky jak ho nedodržet, ale evropské dotace inkasovat.

Vyzýváme k posouzení obou variant výstavby okruhu

SRSD2

V  situaci, kdy příprava původní trasy je přerušena pro neplatná stanoviska EIA a kdy o právoplatnosti trasy bude znovu rozhodovat i Nejvyšší správní soud, vyzýváme všechny zodpovědné představitele Prahy, Středočeského kraje, ale hlavně ministerstvo dopravy, ministerstvo životního prostředí a ŘSD (investora okruhu), aby se okamžitě zasadili o to, aby při novém posouzení EIA byly posouzeny obě varianty – jak stará trasa Prahou, tak Regionální trasa Středočeským krajem. Zároveň žádáme, aby Regionální varianta byla zařazena do aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, která právě teď probíhá. Pokud bude promeškána tato zásadní příležitost obě trasy věcně odborně posoudit a vybrat tu lepší, hrozí roky dalších sporů.

Coby starostové městských částí a obcí si přejeme dostavbu Silničního okruhu Prahy jako moderní a funkční stavby, s  vizí a výhledem do budoucna, s  předpokladem dalšího nárůstu osobní i nákladní dopravy. Město Praha, jako evropská metropole, si zaslouží kvalitní evropskou stavbu, chránící všechny obyvatele před těžkým kamionovým tranzitem.

Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20 uvádí: 
Obracíme se tímto i na všechny další starosty mající skutečný zájem na vyvedení kamionové dopravy z Prahy s výzvou k aktivní spolupráci.  Dobře víme, že některé části Prahy trpí neúnosnou dopravní zátěží a okruh akutně potřebují, stejně jako víme, že některým zastáncům okruhu se jedná hlavně o navazující přeložky jiných komunikací, jejichž realizace je bohužel politicky a finančně spojována s okruhem. Jistě ale nikdo z  vás nechce jen nešetrně přesunout vaši dopravní zátěž na jiné místo Prahy či jejího okolí. Nebojujme proti sobě a zasaďme se raději společně o co nejrychlejší ale zákonnou a rozumnou cestu přípravy těchto potřebných staveb.“

Miroslav Malina, starosta MČ Praha – Dolní Chabry dodává:
Současná situace je výsledkem nefungování úřednického aparátu státu při přípravě těchto velkých dopravních staveb a také absence dopravní koncepce Prahy a Středočeského kraje, v  důsledku čehož nechybí jen tranzitní okruh, ale i potřebné obchvaty či přeložky přetížených výpadovek, např. Českobrodské a Černokostelecké silnice.“  

Ing. Miloslava Pošvářová, expertka na dopravní stavby a manažerka Stínového ŘSD, nadačního fondu pro dopravní infrastrukturu:
Pokud jde Praze a ŘSD o to, aby se skutečně okruh začal stavět a podařilo se to co nejdříve, je třeba věc řešit odborně. Je třeba okamžitě porovnat obě varianty a ne se pouštět do politického souboje proti obcím a jejich vydírání tím, že hrozíme zavřením Prahy pro kamiony. Nechme jednat odborníky. Technici se vždy domluví, pokud nebude docházet k  manipulaci technických názorů politiky. Příčinou vytvářeného tlaku na dostavbu Silničního okruhu Prahy v  původní verzi navržené ŘSD s  největší pravděpodobností není zájem o výstavbu, ale zájmy jiné. Proto Stínové ŘSD připravuje trestní oznámení na neznámého pachatele, zaměřené na vyšetření majitelů pozemků ve stávající trase.“

Miroslav Malina, starosta MČ Praha – Dolní Chabry
Ing. Miloš Růžička, starosta MČ Praha – Ďáblice
Ing. Petr Hlubuček, starosta MČ Praha – Lysolaje
Ing. Viktor Komárek, starosta MČ Praha – Nebušice
Mgr. Milada Voborská, starostka MČ Praha – Satalice
Ing. Petr Hejl, starosta MČ Praha – Suchdol
František Švarc, starosta MČ Praha – Vinoř
Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20
Norbert Hlaváček, starosta obce Jenštejn
Mgr. Monika Dragounová, starostka obce Podolanka
Tomáš Říha, starosta obce Přezletice
Ing. Stanislav Němec, starosta obce Radonice
Jiří Kazda, starosta obce Veleň

SRSD1