O násKdo vlastně jsme a co děláme?

Jsme nadační fond pro dopravní infrastrukturu a vycházíme z původního rozsahu naší činnosti. Zejména pokud se týká kritiky činnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR. Nyní jsme ji rozšířili i na činnost pro celou oblast dopravních staveb, protože se domníváme, že modely činnosti, praktikované v rámci státní správy jsou shodné, výsledky tomu napovídají. Ať se jedná třeba o tunel Blanka nebo Libeňský most v Praze. Podle našeho názoru nedošlo k nápravě pochybení z minulé doby, daňoví poplatníci nejsou objektivně informováni o situaci. Skladba našeho týmu je profesionální, sestává z bývalých zaměstnanců Ředitelství silnic a dálnic, takže se můžete spolehnout na hlubokou znalost problematiky, spolupracujeme s odborníky a specialisty na jednotlivé obory, včetně soudních znalců. Nadační fond je financován z vlastních zdrojů pana Radima Jančury.

“Musíme to napravit! Stínové ŘSD„

Co chceme?

V České republice dochází systémově k prohlubujícímu se úpadku kvality prací při přípravě a výstavbě pozemních komunikací. Nic to nezměnily změny, které se ve vedení Ředitelství silnic a dálnic za poslední tři roky realizovaly. Příkladem je případ stále nevyřešené zvlněné vozovky úseků dálnice D47, neukončené soudní spory a žádné výsledky. To je ale pouze vršek ledovce, nepřípustné kvalitativní závady se projevují na mnoha dalších nových stavbách – viz například sesuv na dálnici D8, most Lochkov na dálničním okruhu kolem Prahy, kvalita dokončených staveb dálnic, které byly uvedeny do provozu s vadami. Stavby dopravní infrastruktury stavíme obyčejně na životnost sto let a stavební náklady tvoří zlomek celoživotních nákladů. Nekvalita při výstavbě vede ke znásobení finanční zátěže společnosti při udržování dopravní infrastruktury v bezpečném a provozuschopném stavu. Stavby nejsou řádně připravovány, o čemž svědčí požadavky na nové studie EIA (studie dopadů na životní prostředí) a zastavení výstavby v letošním roce. Usilujeme o vytvoření platformy, která pomůže k nápravě poměrů v dopravním stavitelství. K tomu slouží spolupráce se subjekty, které se situací v dopravních stavbách zabývají. Chceme na základě zkušeností a znalostí, po analýze chyb, navrhovat jejich řešení, nikoliv pouze kritizovat. Nově, od letošního roku 2016, zavádíme bezplatnou službu konzultací pro občany, starosty a radní v případech, kdy postupem úředníků vzniká k technickému řešení, kvalitě dopravních staveb situace, kterou považují za obtížně řešitelnou. O tom svědčí i naše aktivity například na Libeňském mostu v Praze, nebudeme ale také mlčet například k situaci výstavby nádraží v Brně. Budeme vyjíždět na stavby a pořizovat záznamy o kvalitě staveb ve výstavbě, kvalitě staveb v záruční době, zda úředníci řádně uplatňují reklamace v záruční době.

 

 

“Musíme to napravit! Stínové ŘSD„

Aktuality a komentáře
Sledujeme stále aktuální počínání ŘSD!

Libeňský most potřeboval opravu už před 25 lety

Ucpané chrliče, zvlněná a potrhaná vozovka, rozpadající se beton či zkorodované výztuže. To je jen krátký výčet problémů, které podle nového znaleckéh... více

Trestní oznámení kvůli stavu Libeňského mostu

Pražští zastupitelé Matěj Stropnický a Ondřej Profant podali spolu s odborníky a Nadačním fondem proti korupci trestní oznámení kvůli stavu Libeňského... více

Je to taková česká cesta: obejít, nedodržet slib a smát se za bukem, jak jsme chytří.

Česká vláda se rozhodla riskovat. Postaví patnáct velkých dopravních staveb bez ohledu na to, že nemají platnou studii o vlivu na životní prostředí (E... více

Průšvih za 130 miliard

Dostala jsem možnost vystoupit za vás, daňové poplatníky v ČT, 5.5.2016 k průšvihu výstavby dopravních staveb a chybějících posudků EIA. Nicméně boj p... více

Naše první účast na tiskovce 12.4.2016 Výzva ministru Ťokovi

Přinášíme vám aktuální informace z tiskové konference s ministrem dopravy Danem Ťokem, které jsme se zúčastnili. více

Tak, všichni nakonec brání výstavbě, jen úředníci se marně snaží

Tak se musí nakonec změnit zákony, aby se mohlo stavět, všichni tomu brání a úředníci se snaží bojovat za výstavbu. více

Bohužel se potvrzuje, jak nedostatečně připravené stavby jsou. Evropská komise odmítla staré studie vlivu na životní prostředí (EIA) a stavět se letos nebude

Jsou zastaveny stavby vinou úředníků? Ano, je to tak. více

Nová pravidla veřejné soutěže jsou taková, že korupce má zelenou

Měli jsme zásadní připomínky k návrhu úpravy zákona již od samého začátku. Připravujeme podrobný soupis rizik při aplikaci tohoto zákona. více

Soud odmítl žalobu částí obcí na Prahu kvůli Pražskému okruhu, ale oni, ani my se nevzdáváme. Připravujeme společně Kasační stížnost.

Přestože byla žaloba zamítnuta, my se nevzdáváme. Pomáháme obcím na podání Kasační stížnosti. více

Peníze z dotací EU na protihlukové stěny, ale občanům se nevyhoví. K čemu se tedy protihlukové stěny staví?

Přestože jsou dopravní stavby pro občany ekologickou zátěží, úředníky to nezajímá. více

 

 

 

Rozhovory a názory Zde pro vás připravujeme videorozhovory s odborníky na daná témata, která vás zajímají.

Boj trvá a my kontrolujeme, zda se nepřipravuje bourání mostu přes sliby, které byly Magistrátem hlavního města Praha dány. Zpracovali jsme znalecký posudek, který analyzuje vývoj degradace mostu (vlastně soumostí) v čase, respektive od roku 1992, kdy byly zjištěny z diagnostik mostu jeho zásadní vady a poruchy. Znalecký posudek bude předán oznamovatelům připravovaného trestního oznámení za porušení povinností při správě cizího majetku. Kdo konal nebo nekonal a konat měl ? Šlo most zachránit a zabránit jeho devastaci, pokud by úředníci pracovali tak, jak měli?

Více informací najdete na našem facebooku zde.

K tématu také informoval portál lidovky.cz, článek si přečtěte zde.

Poradna občanům
Bojujeme za bezpečný provoz! Pomůžeme vám najít spravedlnost!

Vzhledem k situaci, kdy nedochází k nápravám a občané jsou vystaveni chybným postupům úředníků, nabízíme konzultace v jednotlivých případech, a to zdarma. Následně, pokud bude třeba vypracování znaleckých posudků, expertních zpráv doporučíme nebo sami zajistíme soudního znalce s odpovídající kvalifikací nebo stavebního experta. Poradíme vám, co se týká postupu v případě nesouhlasu s trasováním silnice přes váš pozemek, jestliže před vaším domem byla nedávno opravena silnice a rozpadá se, po opravě silnice vám zatéká do domu, jste obtěžováni hlukem z dálnice, která se má rozšiřovat  nebo nesouhlasíte s postupem úředníků a  chcete se bránit. Prvním příkladem, kde spolupracujeme se starostou obce je rozšíření jízdních pruhů v rámci modernizace D1 u obce Hvězdonice. ŘSD odmítá akceptovat nesouhlas obce a jejich občanů k výstavbě nových protihlukových stěn. O dalším vývoji situace vás budeme informovat.

Obraťte se na nás!