O násKdo vlastně jsme a co děláme?

Jsme nadační fond pro dopravní infrastrukturu a vycházíme z původního rozsahu naší činnosti. Zejména pokud se týká kritiky činnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR. Nyní jsme ji rozšířili i na činnost pro celou oblast dopravních staveb, protože se domníváme, že modely činnosti, praktikované v rámci státní správy jsou shodné, výsledky tomu napovídají. Ať se jedná třeba o tunel Blanka nebo Libeňský most v Praze. Podle našeho názoru nedošlo k nápravě pochybení z minulé doby, daňoví poplatníci nejsou objektivně informováni o situaci. Skladba našeho týmu je profesionální, sestává z bývalých zaměstnanců Ředitelství silnic a dálnic, takže se můžete spolehnout na hlubokou znalost problematiky, spolupracujeme s odborníky a specialisty na jednotlivé obory, včetně soudních znalců. Nadační fond je financován z vlastních zdrojů pana Radima Jančury.

Složení správní rady

“Musíme to napravit! Stínové ŘSD„

Co chceme?

V České republice dochází systémově k prohlubujícímu se úpadku kvality prací při přípravě a výstavbě pozemních komunikací. Nic to nezměnily změny, které se ve vedení Ředitelství silnic a dálnic za poslední tři roky realizovaly. Příkladem je případ stále nevyřešené zvlněné vozovky úseků dálnice D47, neukončené soudní spory a žádné výsledky. To je ale pouze vršek ledovce, nepřípustné kvalitativní závady se projevují na mnoha dalších nových stavbách – viz například sesuv na dálnici D8, most Lochkov na dálničním okruhu kolem Prahy, kvalita dokončených staveb dálnic, které byly uvedeny do provozu s vadami. Stavby dopravní infrastruktury stavíme obyčejně na životnost sto let a stavební náklady tvoří zlomek celoživotních nákladů. Nekvalita při výstavbě vede ke znásobení finanční zátěže společnosti při udržování dopravní infrastruktury v bezpečném a provozuschopném stavu. Stavby nejsou řádně připravovány, o čemž svědčí požadavky na nové studie EIA (studie dopadů na životní prostředí) a zastavení výstavby v letošním roce. Usilujeme o vytvoření platformy, která pomůže k nápravě poměrů v dopravním stavitelství. K tomu slouží spolupráce se subjekty, které se situací v dopravních stavbách zabývají. Chceme na základě zkušeností a znalostí, po analýze chyb, navrhovat jejich řešení, nikoliv pouze kritizovat. Nově, od letošního roku 2016, zavádíme bezplatnou službu konzultací pro občany, starosty a radní v případech, kdy postupem úředníků vzniká k technickému řešení, kvalitě dopravních staveb situace, kterou považují za obtížně řešitelnou. O tom svědčí i naše aktivity například na Libeňském mostu v Praze, nebudeme ale také mlčet například k situaci výstavby nádraží v Brně. Budeme vyjíždět na stavby a pořizovat záznamy o kvalitě staveb ve výstavbě, kvalitě staveb v záruční době, zda úředníci řádně uplatňují reklamace v záruční době.

 

 

“Musíme to napravit! Stínové ŘSD„

Aktuality a komentáře
Sledujeme stále aktuální počínání ŘSD!

Svět motorů: Kde to zase spadne?

Největší průšvih na dálničních stavbách v historii Česka ještě nezapadal prachem, a už se rýsují jiné. V geologicky nestabilních podmínkách se nadále ... více

Miloslava POŠVÁŘOVÁ v Otázkách Václava MORAVCE na ČT24

Miloslava Pošvářová byla pozvána do televizní diskuse Otázky Václava Moravce na ČT24. Společně s Vladimírem Cajzem diskutovali v Žižkovské věži na akt... více

Reportáž o stavu D1 - cesta z Brna do Prahy

1.listopadu se mělo na D1 jezdit bez uzavírek. My jsme pro vás zdokumentovali stav 11.října, kdy ministr dopravy oznámil, že to stavbaři nestíhají. Uv... více

Stát se nechová jako dobrý hospodař

Magazín Svět motorů přinesl článek o rekonstrukci D1. Proč se stát nechová jako dobrý hospodař? více

D8 je díra na peníze

Nemyslíme si, že stát má tolik peněz, aby utrácel do nesmyslných tras dálnic. Peníze chybí důchodcům, dětem na obědy, učitelům, postiženým, sociálně s... více

Mistři Evropy ve vyprávění pohádek a co z toho zbylo? Nedostavěné koridory

Psal se rok 1992 a tehdejší plán zněl jasně: Postavíme síť vysokorychlostních železnic na 250 km/h, chlubili jsme se v Evropě ... jenže ... bohužel js... více

Fotky z dopravního omezení D1 Brno - Vyškov dne 7.9.2016

Fotografie z uzavřené dálnice D1, na které "probíhají" výlukové práce. Ty nutí řidiče jezdit omezenou rychlostí a způsobují kolony. Z fotek posuďte sa... více

USPĚLI JSME! OPĚT JE NÁDĚJE ZÍSKAT A ZVEŘEJNIT ANALÝZU SESUVU NA D8 V CELÉM ROZSAHU

Pozvání na koncert pro nádraží v centru

Ve středu 7. 9. 2016 začne od 16:00 na Moravském náměstí v Brně shromáždění a koncert pro nádraží v centru. My jdeme! Jdete taky? více

PODPORUJEME NÁDRAŽÍ V CENTRU BRNA

Hlasujte v referendu 2x ANO! více

 

 

 

Rozhovory a názory Zde pro vás připravujeme videorozhovory s odborníky na daná témata, která vás zajímají.

Boj trvá a my kontrolujeme, zda se nepřipravuje bourání mostu přes sliby, které byly Magistrátem hlavního města Praha dány. Zpracovali jsme znalecký posudek, který analyzuje vývoj degradace mostu (vlastně soumostí) v čase, respektive od roku 1992, kdy byly zjištěny z diagnostik mostu jeho zásadní vady a poruchy. Znalecký posudek bude předán oznamovatelům připravovaného trestního oznámení za porušení povinností při správě cizího majetku. Kdo konal nebo nekonal a konat měl ? Šlo most zachránit a zabránit jeho devastaci, pokud by úředníci pracovali tak, jak měli?

Více informací najdete na našem facebooku zde.

K tématu také informoval portál lidovky.cz, článek si přečtěte zde.

Poradna občanům
Bojujeme za bezpečný provoz! Pomůžeme vám najít spravedlnost!

Vzhledem k situaci, kdy nedochází k nápravám a občané jsou vystaveni chybným postupům úředníků, nabízíme konzultace v jednotlivých případech, a to zdarma. Následně, pokud bude třeba vypracování znaleckých posudků, expertních zpráv doporučíme nebo sami zajistíme soudního znalce s odpovídající kvalifikací nebo stavebního experta. Poradíme vám, co se týká postupu v případě nesouhlasu s trasováním silnice přes váš pozemek, jestliže před vaším domem byla nedávno opravena silnice a rozpadá se, po opravě silnice vám zatéká do domu, jste obtěžováni hlukem z dálnice, která se má rozšiřovat  nebo nesouhlasíte s postupem úředníků a  chcete se bránit. Prvním příkladem, kde spolupracujeme se starostou obce je rozšíření jízdních pruhů v rámci modernizace D1 u obce Hvězdonice. ŘSD odmítá akceptovat nesouhlas obce a jejich občanů k výstavbě nových protihlukových stěn. O dalším vývoji situace vás budeme informovat.

Obraťte se na nás!