O násKdo vlastně jsme a co děláme?

Jsme nadační fond pro dopravní infrastrukturu a vycházíme z původního rozsahu naší činnosti. Zejména pokud se týká kritiky činnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR. Nyní jsme ji rozšířili i na činnost pro celou oblast dopravních staveb, protože se domníváme, že modely činnosti, praktikované v rámci státní správy jsou shodné, výsledky tomu napovídají. Ať se jedná třeba o tunel Blanka nebo Libeňský most v Praze. Podle našeho názoru nedošlo k nápravě pochybení z minulé doby, daňoví poplatníci nejsou objektivně informováni o situaci. Skladba našeho týmu je profesionální, sestává z bývalých zaměstnanců Ředitelství silnic a dálnic, takže se můžete spolehnout na hlubokou znalost problematiky, spolupracujeme s odborníky a specialisty na jednotlivé obory, včetně soudních znalců. Nadační fond je financován z vlastních zdrojů pana Radima Jančury.

Složení správní rady

“Musíme to napravit! Stínové ŘSD„

Co chceme?

V České republice dochází systémově k prohlubujícímu se úpadku kvality prací při přípravě a výstavbě pozemních komunikací. Nic to nezměnily změny, které se ve vedení Ředitelství silnic a dálnic za poslední tři roky realizovaly. Příkladem je případ stále nevyřešené zvlněné vozovky úseků dálnice D47, neukončené soudní spory a žádné výsledky. To je ale pouze vršek ledovce, nepřípustné kvalitativní závady se projevují na mnoha dalších nových stavbách – viz například sesuv na dálnici D8, most Lochkov na dálničním okruhu kolem Prahy, kvalita dokončených staveb dálnic, které byly uvedeny do provozu s vadami. Stavby dopravní infrastruktury stavíme obyčejně na životnost sto let a stavební náklady tvoří zlomek celoživotních nákladů. Nekvalita při výstavbě vede ke znásobení finanční zátěže společnosti při udržování dopravní infrastruktury v bezpečném a provozuschopném stavu. Stavby nejsou řádně připravovány, o čemž svědčí požadavky na nové studie EIA (studie dopadů na životní prostředí) a zastavení výstavby v letošním roce. Usilujeme o vytvoření platformy, která pomůže k nápravě poměrů v dopravním stavitelství. K tomu slouží spolupráce se subjekty, které se situací v dopravních stavbách zabývají. Chceme na základě zkušeností a znalostí, po analýze chyb, navrhovat jejich řešení, nikoliv pouze kritizovat. Nově, od letošního roku 2016, zavádíme bezplatnou službu konzultací pro občany, starosty a radní v případech, kdy postupem úředníků vzniká k technickému řešení, kvalitě dopravních staveb situace, kterou považují za obtížně řešitelnou. O tom svědčí i naše aktivity například na Libeňském mostu v Praze, nebudeme ale také mlčet například k situaci výstavby nádraží v Brně. Budeme vyjíždět na stavby a pořizovat záznamy o kvalitě staveb ve výstavbě, kvalitě staveb v záruční době, zda úředníci řádně uplatňují reklamace v záruční době.

 

 

“Musíme to napravit! Stínové ŘSD„

Aktuality a komentáře
Sledujeme stále aktuální počínání ŘSD!

Dálnice D6 a D35 se můžou ještě letos začít stavět, informaci o přípravě staveb dostala vláda

Občané, trhněte si nohou, stavět se bude! Zájem lobbistů a ostatních je "vyšší", než občanů! více

Občane, zametáme!

Včerejší otázky Václava Moravce mohly být pod názvem Zametáme v přímém přenosu. více

Jak vytvořit "zlatý důl" ze stavby dálnice

Návod na vytvoření "zlatého dolu" jedním rozhodnutím vedení trasy dálnice nemá v České republice obdoby. více

Praha - Brno a zpět jezdíme raději vlakem

Tetování, vlasy spletené do copánků, lezení po mostech: Miloslava Pošvářová je netypická odbornice na dopravní stavby a jejich největší kritička, kter... více

Podzimní stříhání pásek: otevře se čtrnáct nových kilometrů dálnic

Tohle je úspěch nebo neschopnost? Přikláníme se spíše k hodnocení neschopnost. Otevřít po 2 až 3 letech 14 km dálnic je opravdu ostuda. více

D1 jako zlatý důl

Kolony, uzavírky a navztekaní řidiči. Modernizace nejvytíženějšího dálničního tahu v Česku se stala synonymem neschopnosti státu udržet si kontrolu na... více

Volby významně ovlivňují i přírodní děje

Poté, co se pod pohybující se opěru Prackovické estakády nacpaly stovky milionů, došlo prý k její stabilizaci. Někdy v září tu dálnici D8 konečně otev... více

Senátoři požadují, aby soud zrušil zákaz billboardů u dálnic

Billboardy u silnic a dálnic nemají co dělat. Nechápu, co tím uvedení senátoři sledují. Bezpečnost občanů a omezení havárií na pozemních komunikacích ... více

Francouzský projektant Egis byl vyřazen ze hry o výstavbu rychlostní trati

A tak to tady chodí, nepustí sem nikoho zvenčí. Hlavně ne ty, kteří VRT umí a mohli by je naprojektovat a postavit. Protože cílem není stavět, ale utr... více

FOTO: Stav silnic

Sledujeme způsob oprav reklamací vozovek v rámci záruční doby. Jak se v ČR záplatují silnice po 5-ti letech místo řádných oprav. více

 

 

 

Rozhovory a názory Zde pro vás připravujeme videorozhovory s odborníky na daná témata, která vás zajímají.

Boj trvá a my kontrolujeme, zda se nepřipravuje bourání mostu přes sliby, které byly Magistrátem hlavního města Praha dány. Zpracovali jsme znalecký posudek, který analyzuje vývoj degradace mostu (vlastně soumostí) v čase, respektive od roku 1992, kdy byly zjištěny z diagnostik mostu jeho zásadní vady a poruchy. Znalecký posudek bude předán oznamovatelům připravovaného trestního oznámení za porušení povinností při správě cizího majetku. Kdo konal nebo nekonal a konat měl ? Šlo most zachránit a zabránit jeho devastaci, pokud by úředníci pracovali tak, jak měli?

Více informací najdete na našem facebooku zde.

K tématu také informoval portál lidovky.cz, článek si přečtěte zde.

Poradna občanům
Bojujeme za bezpečný provoz! Pomůžeme vám najít spravedlnost!

Vzhledem k situaci, kdy nedochází k nápravám a občané jsou vystaveni chybným postupům úředníků, nabízíme konzultace v jednotlivých případech, a to zdarma. Následně, pokud bude třeba vypracování znaleckých posudků, expertních zpráv doporučíme nebo sami zajistíme soudního znalce s odpovídající kvalifikací nebo stavebního experta. Poradíme vám, co se týká postupu v případě nesouhlasu s trasováním silnice přes váš pozemek, jestliže před vaším domem byla nedávno opravena silnice a rozpadá se, po opravě silnice vám zatéká do domu, jste obtěžováni hlukem z dálnice, která se má rozšiřovat  nebo nesouhlasíte s postupem úředníků a  chcete se bránit. Prvním příkladem, kde spolupracujeme se starostou obce je rozšíření jízdních pruhů v rámci modernizace D1 u obce Hvězdonice. ŘSD odmítá akceptovat nesouhlas obce a jejich občanů k výstavbě nových protihlukových stěn. O dalším vývoji situace vás budeme informovat.

Obraťte se na nás!