O násKdo vlastně jsme a co děláme?

Jsme nadační fond pro dopravní infrastrukturu a vycházíme z původního rozsahu naší činnosti. Zejména pokud se týká kritiky činnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR. Nyní jsme ji rozšířili i na činnost pro celou oblast dopravních staveb, protože se domníváme, že modely činnosti, praktikované v rámci státní správy jsou shodné, výsledky tomu napovídají. Ať se jedná třeba o tunel Blanka nebo Libeňský most v Praze. Podle našeho názoru nedošlo k nápravě pochybení z minulé doby, daňoví poplatníci nejsou objektivně informováni o situaci. Skladba našeho týmu je profesionální, sestává z bývalých zaměstnanců Ředitelství silnic a dálnic, takže se můžete spolehnout na hlubokou znalost problematiky, spolupracujeme s odborníky a specialisty na jednotlivé obory, včetně soudních znalců. Nadační fond je financován z vlastních zdrojů pana Radima Jančury.

Složení správní rady

“Musíme to napravit! Stínové ŘSD„

Co chceme?

V České republice dochází systémově k prohlubujícímu se úpadku kvality prací při přípravě a výstavbě pozemních komunikací. Nic to nezměnily změny, které se ve vedení Ředitelství silnic a dálnic za poslední tři roky realizovaly. Příkladem je případ stále nevyřešené zvlněné vozovky úseků dálnice D47, neukončené soudní spory a žádné výsledky. To je ale pouze vršek ledovce, nepřípustné kvalitativní závady se projevují na mnoha dalších nových stavbách – viz například sesuv na dálnici D8, most Lochkov na dálničním okruhu kolem Prahy, kvalita dokončených staveb dálnic, které byly uvedeny do provozu s vadami. Stavby dopravní infrastruktury stavíme obyčejně na životnost sto let a stavební náklady tvoří zlomek celoživotních nákladů. Nekvalita při výstavbě vede ke znásobení finanční zátěže společnosti při udržování dopravní infrastruktury v bezpečném a provozuschopném stavu. Stavby nejsou řádně připravovány, o čemž svědčí požadavky na nové studie EIA (studie dopadů na životní prostředí) a zastavení výstavby v letošním roce. Usilujeme o vytvoření platformy, která pomůže k nápravě poměrů v dopravním stavitelství. K tomu slouží spolupráce se subjekty, které se situací v dopravních stavbách zabývají. Chceme na základě zkušeností a znalostí, po analýze chyb, navrhovat jejich řešení, nikoliv pouze kritizovat. Nově, od letošního roku 2016, zavádíme bezplatnou službu konzultací pro občany, starosty a radní v případech, kdy postupem úředníků vzniká k technickému řešení, kvalitě dopravních staveb situace, kterou považují za obtížně řešitelnou. O tom svědčí i naše aktivity například na Libeňském mostu v Praze, nebudeme ale také mlčet například k situaci výstavby nádraží v Brně. Budeme vyjíždět na stavby a pořizovat záznamy o kvalitě staveb ve výstavbě, kvalitě staveb v záruční době, zda úředníci řádně uplatňují reklamace v záruční době.

 

 

“Musíme to napravit! Stínové ŘSD„

Aktuality a komentáře
Sledujeme stále aktuální počínání ŘSD!

Dopis ministru Ťokovi

Ne všichni zhotovitelé staveb - stavbaři jsou stejní. Jsou i slušní a poctiví. Zveřejňujeme dopis jednoho z nich ministru Ťokovi. Ten však na dopis sa... více

Fotky z dopravního omezení D1 Brno - Vyškov dne 7.9.2016

Fotografie z uzavřené dálnice D1, na které "probíhají" výlukové práce. Ty nutí řidiče jezdit omezenou rychlostí a způsobují kolony. Z fotek posuďte sa... více

USPĚLI JSME! OPĚT JE NÁDĚJE ZÍSKAT A ZVEŘEJNIT ANALÝZU SESUVU NA D8 V CELÉM ROZSAHU

Pozvání na koncert pro nádraží v centru

Ve středu 7. 9. 2016 začne od 16:00 na Moravském náměstí v Brně shromáždění a koncert pro nádraží v centru. My jdeme! Jdete taky? více

PODPORUJEME NÁDRAŽÍ V CENTRU BRNA

Hlasujte v referendu 2x ANO! více

Video ze sesuvu na D8 u Dobkoviček den před zřícením

Tak, máme důkaz ze 06. 06. 2013 o tom, jak vypadal sesuv na D8 u Dobkoviček den před zřícením. Co na to investor, dozor stavby a projektant? Nic nevid... více

Komentář k návrhu zákona o EIA

Vvyvěšujeme originál dopisu premiérovi vlády ČR, aby nebylo pochybností o tom, jak vypadá skutečný dopis Bruselu o ÚDAJNÉM udělení výjimky na 10 dopra... více

Ťok dál trvá na svém: "Za sesuv na D8 může hlavně kamenolom."

Miloslava Pošvářová však tvrdí, že závěry posudku zná a že lom byl spouštěčem zhroucení svahu, nikoli ale viníkem. více

STÍNOVÉ ŘSD a “STAROSTOVÉ PRO OKRUH”: Kamiony ven z Prahy!

Podporujeme posouzení „Regionální varianty“ výstavby okruhu jako lepšího a výhodnějšího řešení, akceptovatelného i ze strany EU více

Hrozbu sesuvu na D8 připouštěl ministerský posudek už v roce 1996

Hlavní příčinou sesuvu svahu na rozestavěnou dálnici D8 v roce 2013 byla špatně zvolená trasa. Na dnešním setkání s novináři to řekla ředitelka stínov... více

 

 

 

Rozhovory a názory Zde pro vás připravujeme videorozhovory s odborníky na daná témata, která vás zajímají.

Boj trvá a my kontrolujeme, zda se nepřipravuje bourání mostu přes sliby, které byly Magistrátem hlavního města Praha dány. Zpracovali jsme znalecký posudek, který analyzuje vývoj degradace mostu (vlastně soumostí) v čase, respektive od roku 1992, kdy byly zjištěny z diagnostik mostu jeho zásadní vady a poruchy. Znalecký posudek bude předán oznamovatelům připravovaného trestního oznámení za porušení povinností při správě cizího majetku. Kdo konal nebo nekonal a konat měl ? Šlo most zachránit a zabránit jeho devastaci, pokud by úředníci pracovali tak, jak měli?

Více informací najdete na našem facebooku zde.

K tématu také informoval portál lidovky.cz, článek si přečtěte zde.

Poradna občanům
Bojujeme za bezpečný provoz! Pomůžeme vám najít spravedlnost!

Vzhledem k situaci, kdy nedochází k nápravám a občané jsou vystaveni chybným postupům úředníků, nabízíme konzultace v jednotlivých případech, a to zdarma. Následně, pokud bude třeba vypracování znaleckých posudků, expertních zpráv doporučíme nebo sami zajistíme soudního znalce s odpovídající kvalifikací nebo stavebního experta. Poradíme vám, co se týká postupu v případě nesouhlasu s trasováním silnice přes váš pozemek, jestliže před vaším domem byla nedávno opravena silnice a rozpadá se, po opravě silnice vám zatéká do domu, jste obtěžováni hlukem z dálnice, která se má rozšiřovat  nebo nesouhlasíte s postupem úředníků a  chcete se bránit. Prvním příkladem, kde spolupracujeme se starostou obce je rozšíření jízdních pruhů v rámci modernizace D1 u obce Hvězdonice. ŘSD odmítá akceptovat nesouhlas obce a jejich občanů k výstavbě nových protihlukových stěn. O dalším vývoji situace vás budeme informovat.

Obraťte se na nás!