O násKdo vlastně jsme a co děláme?

Jsme nadační fond pro dopravní infrastrukturu a vycházíme z původního rozsahu naší činnosti. Zejména pokud se týká kritiky činnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR. Nyní jsme ji rozšířili i na činnost pro celou oblast dopravních staveb, protože se domníváme, že modely činnosti, praktikované v rámci státní správy jsou shodné, výsledky tomu napovídají. Ať se jedná třeba o tunel Blanka nebo Libeňský most v Praze. Podle našeho názoru nedošlo k nápravě pochybení z minulé doby, daňoví poplatníci nejsou objektivně informováni o situaci. Skladba našeho týmu je profesionální, sestává z bývalých zaměstnanců Ředitelství silnic a dálnic, takže se můžete spolehnout na hlubokou znalost problematiky, spolupracujeme s odborníky a specialisty na jednotlivé obory, včetně soudních znalců. Nadační fond je financován z vlastních zdrojů pana Radima Jančury.

Volba předsedy správní rady.

“Musíme to napravit! Stínové ŘSD„

Co chceme?

V České republice dochází systémově k prohlubujícímu se úpadku kvality prací při přípravě a výstavbě pozemních komunikací. Nic to nezměnily změny, které se ve vedení Ředitelství silnic a dálnic za poslední tři roky realizovaly. Příkladem je případ stále nevyřešené zvlněné vozovky úseků dálnice D47, neukončené soudní spory a žádné výsledky. To je ale pouze vršek ledovce, nepřípustné kvalitativní závady se projevují na mnoha dalších nových stavbách – viz například sesuv na dálnici D8, most Lochkov na dálničním okruhu kolem Prahy, kvalita dokončených staveb dálnic, které byly uvedeny do provozu s vadami. Stavby dopravní infrastruktury stavíme obyčejně na životnost sto let a stavební náklady tvoří zlomek celoživotních nákladů. Nekvalita při výstavbě vede ke znásobení finanční zátěže společnosti při udržování dopravní infrastruktury v bezpečném a provozuschopném stavu. Stavby nejsou řádně připravovány, o čemž svědčí požadavky na nové studie EIA (studie dopadů na životní prostředí) a zastavení výstavby v letošním roce. Usilujeme o vytvoření platformy, která pomůže k nápravě poměrů v dopravním stavitelství. K tomu slouží spolupráce se subjekty, které se situací v dopravních stavbách zabývají. Chceme na základě zkušeností a znalostí, po analýze chyb, navrhovat jejich řešení, nikoliv pouze kritizovat. Nově, od letošního roku 2016, zavádíme bezplatnou službu konzultací pro občany, starosty a radní v případech, kdy postupem úředníků vzniká k technickému řešení, kvalitě dopravních staveb situace, kterou považují za obtížně řešitelnou. O tom svědčí i naše aktivity například na Libeňském mostu v Praze, nebudeme ale také mlčet například k situaci výstavby nádraží v Brně. Budeme vyjíždět na stavby a pořizovat záznamy o kvalitě staveb ve výstavbě, kvalitě staveb v záruční době, zda úředníci řádně uplatňují reklamace v záruční době.

 

 

“Musíme to napravit! Stínové ŘSD„

Aktuality a komentáře
Sledujeme stále aktuální počínání ŘSD!

PODPORUJEME NÁDRAŽÍ V CENTRU BRNA

Hlasujte v referendu 2x ANO! více

Video ze sesuvu na D8 u Dobkoviček den před zřícením

Tak, máme důkaz ze 06. 06. 2013 o tom, jak vypadal sesuv na D8 u Dobkoviček den před zřícením. Co na to investor, dozor stavby a projektant? Nic nevid... více

Komentář k návrhu zákona o EIA

Vvyvěšujeme originál dopisu premiérovi vlády ČR, aby nebylo pochybností o tom, jak vypadá skutečný dopis Bruselu o ÚDAJNÉM udělení výjimky na 10 dopra... více

Ťok dál trvá na svém: "Za sesuv na D8 může hlavně kamenolom."

Miloslava Pošvářová však tvrdí, že závěry posudku zná a že lom byl spouštěčem zhroucení svahu, nikoli ale viníkem. více

STÍNOVÉ ŘSD a “STAROSTOVÉ PRO OKRUH”: Kamiony ven z Prahy!

Podporujeme posouzení „Regionální varianty“ výstavby okruhu jako lepšího a výhodnějšího řešení, akceptovatelného i ze strany EU více

Hrozbu sesuvu na D8 připouštěl ministerský posudek už v roce 1996

Hlavní příčinou sesuvu svahu na rozestavěnou dálnici D8 v roce 2013 byla špatně zvolená trasa. Na dnešním setkání s novináři to řekla ředitelka stínov... více

Zpráva NKÚ o sesuvu na D8. A děje se něco?

Pouhá miliarda nikoho netrápí. Lom to zaplatí a karavana kráčí dál....Absurdistán úředníků bez odpovědnosti a bez trestu Česká republika. více

Sesuv na D8: Místem mohl vést tunel, zdál se ale drahý

Na riziko sesuvu v blízkosti lomu při stavbě dálnice D8 upozorňovali geologové a ekologové už před víc než deseti lety. více

Sesuv D8 - pohádkový příběh se špatným koncem

Projděte si příběh Sesuvu D8 od začátku do konce. V tomto článku najdete všechny důležité mezníky v kauze Sesuvu D8. více

Kvůli sesuvu na D8 padla žaloba. Měl ho způsobit blízký lom

Sesuv půdy na budovaném úseku dálnice D8 byl podle studie hlavně vinou blízkého lomu Dobkovičky. Správa železniční dopravní cesty a Ředitelství silnic... více

 

 

 

Rozhovory a názory Zde pro vás připravujeme videorozhovory s odborníky na daná témata, která vás zajímají.

Boj trvá a my kontrolujeme, zda se nepřipravuje bourání mostu přes sliby, které byly Magistrátem hlavního města Praha dány. Zpracovali jsme znalecký posudek, který analyzuje vývoj degradace mostu (vlastně soumostí) v čase, respektive od roku 1992, kdy byly zjištěny z diagnostik mostu jeho zásadní vady a poruchy. Znalecký posudek bude předán oznamovatelům připravovaného trestního oznámení za porušení povinností při správě cizího majetku. Kdo konal nebo nekonal a konat měl ? Šlo most zachránit a zabránit jeho devastaci, pokud by úředníci pracovali tak, jak měli?

Více informací najdete na našem facebooku zde.

K tématu také informoval portál lidovky.cz, článek si přečtěte zde.

Poradna občanům
Bojujeme za bezpečný provoz! Pomůžeme vám najít spravedlnost!

Vzhledem k situaci, kdy nedochází k nápravám a občané jsou vystaveni chybným postupům úředníků, nabízíme konzultace v jednotlivých případech, a to zdarma. Následně, pokud bude třeba vypracování znaleckých posudků, expertních zpráv doporučíme nebo sami zajistíme soudního znalce s odpovídající kvalifikací nebo stavebního experta. Poradíme vám, co se týká postupu v případě nesouhlasu s trasováním silnice přes váš pozemek, jestliže před vaším domem byla nedávno opravena silnice a rozpadá se, po opravě silnice vám zatéká do domu, jste obtěžováni hlukem z dálnice, která se má rozšiřovat  nebo nesouhlasíte s postupem úředníků a  chcete se bránit. Prvním příkladem, kde spolupracujeme se starostou obce je rozšíření jízdních pruhů v rámci modernizace D1 u obce Hvězdonice. ŘSD odmítá akceptovat nesouhlas obce a jejich občanů k výstavbě nových protihlukových stěn. O dalším vývoji situace vás budeme informovat.

Obraťte se na nás!